Title: Studie podvozku pro nízkopodlažní tramvajové vozidlo
Other Titles: The studies of bogie for low-flow tram vehicle
Authors: Krejčík, Stanislav
Advisor: Heller, Petr
Referee: Červenka, Zdeněk
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20304
Keywords: tramvaje;nízkopodlažní trakční podvozky;nekonvenční rám;nižší hmotnost;3D model;výpočty;počítačová simulace;vypružení
Keywords in different language: trams;low floor traction bogies;unconventional frame;less weight;3D model;calculations;computer simulation;suspension
Abstract: Diplomová práce obsahuje návrh trakčního tramvajového neotočného podvozku pro použití v nízkopodlažním tramvajovém voze. Návrh vychází z provedené rešerše. Byla vytvořena celková dispozice podvozku a byly popsány jednotlivé části vedoucí k úspoře celkové hmotnosti. Byl proveden výpočet síly působící na nápravu, kontrola ložiskové jednotky, výpočet a návrh vypružení. Pomocí počítačové simulace byl proveden návrh komponenty primárního vypružení.
Abstract in different language: The master thesis is about the design of traction non-rotable bogie for use in low-floor tram vehicle. The design is carried out researches. The bogie layout was created and described components leading to weight savings. The calculation of axle, the bearing unit and suspensions was created. The design of suspension spring was created by computer simulation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Krejcik_Stanislav.pdfPlný text práce5,4 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Krejcik - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce877,11 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Krejcik - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Krejcik.pdfPrůběh obhajoby práce352,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20304

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.