Title: Vybrané mechanické vlastnosti mikrolegovaných otěruvzdorných ocelí
Other Titles: Selected mechanical properties of microalloyed and resistance to abrasion steels
Authors: Růžička, Tomáš
Advisor: Šimeček, Jiří
Referee: Német, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20318
Keywords: únava;lom;wöhlerova křivka;hardox;s355j2 + n;vrubovaná tyč;chemická analýza;tvrdost;tahová zkouška;leptání
Keywords in different language: fatigue;fracture;wöhler's curve;bend;hardox;s355j2 + n;notched stick;chemical analysis;hardness;tensile test;etching
Abstract: Hlavním úkolem této bakalářské práce je prozkoumat problematiku únavy mikrolegovaných otěruvzdorných ocelí a následné vyhodnocení, zda by bylo tyto materiály vhodné používat pro širší využití ve strojírenské praxi. Zkoušeny dle normy ČSN 42 0363 byly materiály HARDOX 450, HARDOX 500 a ocel třídy 11 k porovnání. Zkoušky únavy jsou doprovázeny dalšími zkouškami a pokusy.
Abstract in different language: The main task of that bachelor work is studied problems of fatigue microalloyed and resistance to abrasion steels and subsequent evaluation of whether it would be appropriate to use these materials for wider use in engineering practice. HARDOX 450, HARDOX 500 and steel class 11 to compare are tried by standard ČSN 42 0363. Fatigue tests are accompanied by other supporting tests and experiments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Tomas Ruzicka.pdfPlný text práce2,93 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni_Ruzicka.tifPosudek vedoucího práce89,47 kBTIFFView/Open
oponent-OP_Ruzicka.tifPosudek oponenta práce110,96 kBTIFFView/Open
obhajoba-Prubeh_Ruzicka.tifPrůběh obhajoby práce47,86 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20318

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.