Title: Vliv korozního prostředí na únavu lepených spojů
Other Titles: Effect of Corrosive Environment on Fatigue Bonded Joints
Authors: Veselý, Jakub
Advisor: Kříž, Antonín
Referee: Fikar, Ladislav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20327
Keywords: lepidlo;lepený spoj;koroze;únavová pevnost;únava materiálu;wöhlerova křivka;cyklické zatěžování;trhlina.
Keywords in different language: adhesive;bonded joint;corrosion;fatigue strength;material fatigue;wöhler curve;cyclic loading;crack.
Abstract: Diplomová práce obsahuje obecnou teorii o únavě kovových polykrystalických materiálů, jejich zkoušení a důsledcích. Teoretická část se dále věnuje únavě obecně, únavě lepených spojů, dále pak samostatně korozi a teorii lepení. Praktická část popisuje postup přípravy spojů, metodiku testování a obsahuje zpracované výsledky z jednotlivých statických a únavových zkoušek lepených přeplátovaných spojů vytvořených jednosložkovým akrylátovým lepidlem a lepidlem na bázi MS polymeru s různou dobou expozice. Zpracované výsledky se skládají z výsledků naměřených ve standardním a ve dvou různých korozních prostředí.
Abstract in different language: Diploma thesis contains a general theory of fatigue metallic polycrystalline materials, its testing and consequences. The theoretical part also focuses on fatigue generally, fatigue of bonded joints, then separately corrosion and bonding theory. The practical part describes the procedure for joint preparation, testing methodology and it contains processed results from the individual static and fatigue tests of bonded lap joints with single-component acrylate adhesive and with adhesive based on MS polymer with different exposure times. Processed results consist of results obtained in standard environment and in two different corrosive environments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc. Jakub Vesely - DP 2015.pdfPlný text práce6,27 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni_Vesely.tifPosudek vedoucího práce98,29 kBTIFFView/Open
oponent-OP_Vesely.tifPosudek oponenta práce151,48 kBTIFFView/Open
obhajoba-Prubeh_Vesely.tifPrůběh obhajoby práce51,45 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20327

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.