Název: Srovnání způsobů cementace používaných v praxi
Další názvy: Comparison of carburizing types used in praxis
Autoři: Jirka, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Kříž, Antonín
Oponent: Hrbáček, Petr
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20329
Klíčová slova: cementace;vakuová cementace;cementace v plynu;uhlíkový potenciál;aktivita uhlíku;deformace;zbytkové napětí;otěruvzdornost;zbytkový austenit;martenzit;bainit;tvrdost
Klíčová slova v dalším jazyce: carburizing;low pressure carburizing;gas carburizing;carbon potential;carbon aktivity;distortion;ressidual stress;abrasion rezistence;retained austenit;martenzit;bainit;hardness
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá srovnáním tří typů cementace (cementace v práškovém granulátu, v plynu a vakuová cementace) na základě rozborů mikrostruktury, deformací, zbytkového napětí a otěruvzdornosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis dissert of comparison of three types of carburizing (pack carburizing, gas carburizing and low pressure carburizing) on basis of microstructure analyzis, distortion, residual stress and abrasion rezistence.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Tomas Jirka_odevzdani.pdfPlný text práce6,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Hodnoceni_Jirka.tifPosudek vedoucího práce89,05 kBTIFFZobrazit/otevřít
oponent-OP_Jirka.tifPosudek oponenta práce78,24 kBTIFFZobrazit/otevřít
obhajoba-Prubeh_Jirka.tifPrůběh obhajoby práce34,15 kBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/20329

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.