Title: Pulsní laserová depozice nanostruktorovaných biomateriálů na bázi titanu a hydroxyapatitu
Other Titles: Pulsed Laser Deposition of Biomaterials Based on Titanium and Hydroxypatite
Authors: Šorm, Martin
Advisor: Křenek, Tomáš
Referee: Duchek, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20330
Keywords: pulsní laserová depozice;amorfní titan;oxid titanatý;hydroxyapatite;tělní implantáty;biokompatibilita;bioaktivita
Keywords in different language: pulsed laser deposition;amorphous titanium;titanium oxide;nanosized hydroxyapatite;body implants;biocompatibility;bioactivity
Abstract: Cílem práce je pokus o vytvoření nových povrchových vrstev pomocí pulsní laserové ablace ve vakuu a ve vodě. Pro přípravu těchto vrstev byly použity titan, oxid titanatý, hydroxyapatit anebo nanodiamant. Vrstvy vzniklé touto metodou by mohly posloužit jako povrchy implantátů (např. náhrada kyčelního kloubu). Přepokládá se, že takto upravené implantáty disponují vyšší bioaktivitou a lepší schopností osseointegrace (vrůstání do kosti). Vlastnosti a charakter vrstev byly zkoumány pomocí analýz jako je EDX/SEM, Ramanova spektroskopie, HRTEM.
Abstract in different language: The aim of thesis is attempt to create a new surface layers using pulsed laser ablation in vacuum and in water. For the preparation of these layers were used titanium, titanium oxide, hydroxyapatite or nanodiamond. Layer formed by this method could serve as the implant surface (eg. a hip replacement). It is assumed that this modified implants have higher bioactivity and better ability to osseointegration (bone ingrowth). Properties and character of layers were investigated using analysis EDX/SEM, Raman spectroscopy, HRTEM.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martin_Sorm_DP.pdfPlný text práce7,84 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni_Sorm.tifPosudek vedoucího práce115,22 kBTIFFView/Open
oponent-OP_Sorm.tifPosudek oponenta práce249,4 kBTIFFView/Open
obhajoba-Prubeh_Sorm.tifPrůběh obhajoby práce42,65 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20330

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.