Title: Interní audit průmyslových podniků
Other Titles: Internal audit of industrial enterprises
Authors: Novikov, Konstantin
Advisor: Horejc, Jan
Referee: Šrajer, Vladimír
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20337
Keywords: interní audit;průmyslový podnik;praxe;Kermi s.r.o.
Keywords in different language: internal audit;industrial company;practice;Kermi Ltd.
Abstract: Bakalářská práce se zabývá interním auditem a jeho vykonáváním v praxi. Obsahuje teoretické informace o interních auditech a popis vybraného průmyslového podniku. Dále se zaměřuje na analýzu současného stavu interního auditu v tomto podniku. Posledním bodem je návrh možných vylepšení, která by mohla podniku pomoci.
Abstract in different language: This thesis deals with internal audit and its implementation in practice. It includes theoretical part about internal audits and description of the selected industrial company. It also focuses on the analysis of the current condition of internal audit in the company. Another objective is proposal of possible improvements that could help the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Novikov.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-hodnoceni_BP_Novikov.PDFPosudek vedoucího práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek_BP_Novikov.PDFPosudek oponenta práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba_BP_Novikov.PDFPrůběh obhajoby práce1,06 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20337

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.