Title: Implementace Reverzní FMEA ve vybraném podniku
Other Titles: Reverse FMEA implementation in selected company
Authors: Valášková, Lucie
Advisor: Edl, Milan
Referee: Ottová, Michaela
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20344
Keywords: fmea;reverzní fmea;check-list;iso;zákaznické požadavky;podnikový systém;systémová dokumentace
Keywords in different language: fmea;reverse fmea;check-list;iso;customer´s requirements;company system;system documentation
Abstract: Diplomová práce obsahuje implementaci metody reverzní FMEA do systému podnikové dokumentace a provedení reverzní FMEA na pilotním projektu. Požadavky na reverzní FMEA jsou definovány zákazníkem, přesný postup není popsán. Výstupem práce je stanovení postupu provádění, vytvoření potřebné dokumentace a první použití reverzní FMEA prakticky.
Abstract in different language: This thesis dissert on reverse FMEA method implementation into the company documentation system and pilot project realization. General reverse FMEA method is defined by customer, exact procedure is not defined. The results of the dissert is reverse FMEA procedure, relevant documentation proposal and first practical realization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Valaskova_Lucie_2014-2015.pdfPlný text práce3,27 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni_DP_Valaskova0001.PDFPosudek vedoucího práce580,65 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Oponentni_posudek_Valaskova.PDFPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba_DP_Valaskova.PDFPrůběh obhajoby práce541,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20344

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.