Název: Kvalitativní analýza přihrávky ve volejbalu v různých věkových kategoriích
Další názvy: Qualitative analysis of volleyball pass in different age categories
Autoři: Netrvalová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Kolovská, Ilona
Oponent: Čepička, Ladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2035
Klíčová slova: kvalitativní analýza;přihrávka;klíčová místa;testovaná osoba;věková kategorie
Klíčová slova v dalším jazyce: qualitative analysis;pass;key places;tested person;age category
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku přihrávky dívek ve volejbalu v různých věkových kategoriích. Cílem práce je na základě výsledků kvalitativní analýzy přihrávky určit nejobtížnější klíčová místa. Cílem je také vytvořit srovnání jednotlivých věkových kategorií. Kvalitativní analýza bude prováděna ze základního souboru hráček volejbalu pomocí videozáznamu.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis is focused on the issue of passing in volleyball girls in different age categories. The aim of this work is based on the results of qualitative analysis to identify the most difficult pass key places. It also aims to create a comparison of different ages. Qualitative analysis will be conducted from the population of musicians playing volleyball with video recording.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarka Petra Netrvalova.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
NETRVALOVA VP.tifPosudek vedoucího práce7,2 MBTIFFZobrazit/otevřít
NETRVALOVA OP.tifPosudek oponenta práce6,37 MBTIFFZobrazit/otevřít
NETRVALOVA.tifPrůběh obhajoby práce2,78 MBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2035

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.