Title: Kvalitativní analýza přihrávky ve volejbalu v různých věkových kategoriích
Other Titles: Qualitative analysis of volleyball pass in different age categories
Authors: Netrvalová, Petra
Advisor: Kolovská, Ilona
Referee: Čepička, Ladislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2035
Keywords: kvalitativní analýza;přihrávka;klíčová místa;testovaná osoba;věková kategorie
Keywords in different language: qualitative analysis;pass;key places;tested person;age category
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku přihrávky dívek ve volejbalu v různých věkových kategoriích. Cílem práce je na základě výsledků kvalitativní analýzy přihrávky určit nejobtížnější klíčová místa. Cílem je také vytvořit srovnání jednotlivých věkových kategorií. Kvalitativní analýza bude prováděna ze základního souboru hráček volejbalu pomocí videozáznamu.
Abstract in different language: Bachelor thesis is focused on the issue of passing in volleyball girls in different age categories. The aim of this work is based on the results of qualitative analysis to identify the most difficult pass key places. It also aims to create a comparison of different ages. Qualitative analysis will be conducted from the population of musicians playing volleyball with video recording.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka Petra Netrvalova.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
NETRVALOVA VP.tifPosudek vedoucího práce7,2 MBTIFFView/Open
NETRVALOVA OP.tifPosudek oponenta práce6,37 MBTIFFView/Open
NETRVALOVA.tifPrůběh obhajoby práce2,78 MBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2035

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.