Title: Charakteristické činnosti pracoviště technické kontroly
Other Titles: Characteristic activities work place of scrutineering
Authors: Frková, Petra
Advisor: Vyšata, Jiří
Referee: Kubátová, Dana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20358
Keywords: příměrná deska;metrologická kontrola;metrologické pracoviště;pupitast;číselníkový úchylkoměr;koncové měrky;posuvné měřítko;sinusové pravítko;kontrola výšky;kontrola přímosti;kontrola úhlů;chyba měření;návodka
Keywords in different language: surface plates;metrological control metrology department;pupitast;dial indicator;end gauges;calipers;micrometers;sine ruler;measure height;flatness;angle measurement;measurement error;instruction cards
Abstract: Tato práce obsahuje návrh činností kontrolního metrologického pracoviště s příměrnou deskou. Jsou zde vytipovány a popsány charakteristické činnosti a potřebné pomůcky. Dále je zde návrh a popis několika úloh k procvičení a pracovní postupky k těmto úlohám ve formě návodek.
Abstract in different language: This work includes design activities of the control metrology department with surface plates.There are identified and described characteristic activities, and necessary aids. Then there is a design and description of the various tasks for practicing and working straight for these tasks as instruction cards.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Frkova_bakalarska_prace.pdfPlný text práce2,27 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni BP - Frkova Petra.PDFPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
oponent-OPO BP - Frkova.PDFPosudek oponenta práce2,3 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prubeh obhajoby BP - Frkova.PDFPrůběh obhajoby práce345,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20358

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.