Title: Rozbor průběhu interního auditu ve společnosti Smurfit Kappa Czech s.r.o., závod Žebrák
Other Titles: Analysis of the process of the internal audit at the company Smurfit Kappa Czech s.r.o., enterprise Žebrák
Authors: Hebeda, Radek
Advisor: Bícová, Kateřina
Referee: Bebr, Lukáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20369
Keywords: interní audit;interní auditor;nápravná opatření;analýza interního auditu
Keywords in different language: internal audit;internal auditor;corrective measures;analysis of the internal audit
Abstract: Bakalářská práce se zabývá analýzou průběhu interních auditů ve společnosti Smurfit Kappa Czech s.r.o. Cílem práce je analyzovat současný stav interních auditů a stanovit nápravná opatření. V teoretické části jsou charakterizovány obecné informace o interních auditech a jejich úloha. Praktická část popisuje samotnou analýzu interních auditů ve společnosti, dále se zabývá vytvořením nápravných opatření, které mají sloužit ke zlepšení již zavedeného systému interních auditů. Na závěr je uvedeno zhodnocení těchto opatření.
Abstract in different language: This bachelor´s thesis deals with analysis of the process of internal audits at the company Smurfit Kappa Czech s.r.o. Its target is to analyze the present state of internal audits and to define correctional arrangements for them. In the theoretical part there are characterized general information about internal audits and their function. The practical part describes the analysis of internal audits in the company. Further it concerns formation of correctional arrangements, that should serve to improve the already established system of internal audits. At the end there is mentioned evaluation of these arrangements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Radek Hebeda.pdfPlný text práce18,28 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni BP - Hebeda.PDFPosudek vedoucího práce602,07 kBAdobe PDFView/Open
oponent-OPO BP - Hebeda Radek.PDFPosudek oponenta práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prubeh obhajoby BP - Hebeda.PDFPrůběh obhajoby práce478,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20369

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.