Název: Využití kooperačních pohybových her v tréninkovém a tělovýchovném procesu
Další názvy: Applicationn of cooperation motion games in training and physical education process
Autoři: Hajšmanová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Kolovská, Ilona
Oponent: Kotlár, Ladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2041
Klíčová slova: kooperace;kooperační pohybové hry;střední školní věk
Klíčová slova v dalším jazyce: cooperation;cooperation motion games;middle school age
Abstrakt: Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat kooperační pohybové hry v tréninkovém procesu žáků druhého stupně základní školy.Tato práce se dá využít jako pomocný materiál učitelům a trenérům nejen žáků kolem 10 ? 14 roku. Hry byly realizovány s těmito žáky, ale v práci je sepsána i možnost některých modifikací, které umožní hry realizovat i v jiném věkovém okruhu.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor thesis was to propose and implement cooperative movement games for students of the the second stage of a primary school in a training process. This thesis can be used as a helping material to teachers and trainers not only of children about 10-14 years old. The games were implemented with those students, however the thesis includes also a possibility of some modifications, which enable the games to be used in a different age category.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Kufnerova.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KUFNEROVA VP.pdfPosudek vedoucího práce958,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KUFNEROVA OP.pdfPosudek oponenta práce971,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KUFNEROVA.pdfPrůběh obhajoby práce27,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2041

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.