Title: Využití principů vývojové kineziologie ve sportovní přípravě mládežnické kategorie atletického družstva.
Other Titles: Utilizing the principles of developmental kinesiology in a sports training youth atletic teams category.
Authors: Moravcová, Kristýna
Advisor: Ryba, Lukáš
Referee: Pitr, Karel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20417
Keywords: atletika;hluboký stabilizační systém páteře;mládežnická sportovní kategorie;sportovní příprava;vývojová kineziologie
Keywords in different language: athletics;developmental kinesiology;integrated stabilizing system of the spine;sports training;youth sports category
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití principů vývojové kineziologie ve sportovní přípravě mládežnické kategorie atletického sportovního družstva k aktivaci hlubokého stabilizačního systému páteře. Cílem této práce bylo za použití testu medvěda dle Koláře, nestandardizovaného testu stoje na jedné noze a pomocí tonometru zjistit, zda dojde ke zlepšení funkce HSSP u vybrané skupiny atletů díky cvikům na neurovývojovém podkladě. Z výsledků mého šetření vyplynulo, že u všech probandů se zlepšila kvalita posturální stabilizace, a to ve všech použitých testech.
Abstract in different language: This thesis deals with the possibilities of using the principles of developmental kinesiology in sports training youth category of athletic sports team to activate the deep stabilizing system of the spine. The aim of this study was thanks to the bear position according to Kolar, non-standardized test stands on one leg and using a tonometer to determine whether the function of the deep stabilizing system will improve in a selected group of athletes using exercises on neurodevelopmental basis. The results of my investigation showed that in all tests the quality of every probands postural stabilization has improved.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Moravcova.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Moravcova - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce79,95 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Moravcova - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce63,78 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Moravcova.pdfPrůběh obhajoby práce85,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20417

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.