Title: Ortézování horní končetiny u pacientů po cévní mozkové příhodě.
Other Titles: Ortheses upper extremity in patients after stroke.
Authors: Černá, Veronika
Advisor: Wanka, Pavel
Referee: Mařík, Ivo
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20424
Keywords: cévní mozková příhoda;rehabilitace po cévní mozkové příhodě;spasticita;ortotika;ortézování horní končetiny;omo neurexa
Keywords in different language: stroke;rehabilitation after stroke;spasticity;orthotics;orthosis of upper-limb;omo neurexa
Abstract: Bakalářská práce je zaměřená na ortézování horní končetiny u pacientů po cévní mozkové příhodě. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsáno dělení cévních mozkových příhod a etiopatogeneze, rehabilitace u pacientů po cévní mozkové příhodě, ortotika a ortézování horní končetiny u pacientů po cévní mozkové příhodě. V praktické části jsou vymezené cíle práce, hypotézy, kazuistiky, diskuze a závěr.
Abstract in different language: The thesis is focused on Ortheses upper limb in patients after stroke. This work is divided into theoretical and practical part. In the theoretical section describes the division of stroke and etiopathogenesis, rehabilitation of patients after stroke, orthotics and orthesis upper limb in patients after stroke. In the practical part of the work defined objectives, hypotheses, case studies, discussion and conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Veronika Cerna.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Cerna - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce76,2 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Cerna - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce123,54 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Cerna.pdfPrůběh obhajoby práce441,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20424

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.