Název: Návrh obsahu přípravného období na úrovni masového fotbalu v kategorii mužů
Další názvy: Design the content of the mass at the level of football in the men's category
Autoři: Janča, Marek
Vedoucí práce/školitel: Votík, Jaromír
Oponent: Charvát, Luboš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2044
Klíčová slova: fotbal;masová úroveň v kategorii mužů;přípravné období
Klíčová slova v dalším jazyce: football;sphere of male mass football;training period
Abstrakt: Tato kvalifikační práce zpracovává návrh obsahu přípravného období na úrovni masového fotbalu v kategorii mužů. V teoretické části jsou popsány teoretická východiska, periodizace tréninkového procesu a tréninkových cyklů, didaktické formy tréninkového procesu a druhy tréninkových procesů. V praktické části je podrobně rozpracováno 20 tréninkových jednotek pro zimní přípravné období. Tyto jednotky jsou vytvořeny na základě informací získaných z terénního výzkumu, studia literatury a vlastních zkušeností.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with a content outline of a training period in the sphere of male mass football. The theoretical part is focused on the theoretical foundations, periodization of the training process and training cycles, didactic forms and various kinds of the training process. In the applied part 20 winter training units are analyzed in greater detail. These units have been designed on the basis of the data gathered in a field research, study of relevant literature and personal experience.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Marek Janca - konecna verze bakalarske prace.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
JANCA VP.pdfPosudek vedoucího práce593,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
JANCA OP.pdfPosudek oponenta práce693,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
JANCA.pdfPrůběh obhajoby práce49,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2044

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.