Title: Možnosti testování a srovnávání účinků regeneračních metod ve vybraném sportovním odvětví (fotbal)
Other Titles: Testing options and comparing effects of regeneration methods in a selected sport (football)
Authors: Sýkora, Václav
Advisor: Valešová, Monika
Referee: Ryba, Lukáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20443
Keywords: regenerace;regenerační metody;únava;sport;fotbal;testování
Keywords in different language: regeneration;regeneration methods;fatigue;sport;football;testing
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vlivem účinků regeneračních metod na organismus u hráčů sportovní hry fotbal. Popisuje toto dynamické sportovní odvětví, jeho pojetí a parametry. Kladením stále větších nároků na fyzickou a kondiční stránku jednotlivců patří již dnes, a jistě bude i do budoucna, regenerace jednou z nejdůležitějších a klíčových cest k úspěchu. Jak pro fotbalisty samotné, tak i pro členy jejich realizačních týmů.
Abstract in different language: This thesis explores effects and incluences of regeneration methods to a football player´s organism. It describes this dynamic sport, its concept and parameters. Due to the higher requirements of physical and condition skills of each individual player, regeneration is today, and will be certainly in the future as well, one of the most important and key condition for the success of football players as well as of members of their teams.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vaclav Sykora.pdfPlný text práce2,29 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Sykora - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce63,34 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Sykora - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce82,24 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Sykora.pdfPrůběh obhajoby práce58,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20443

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.