Title: Ošetřovatelská péče u nemocného s lymfedémem
Other Titles: Nursing process in a patient with lymphedema
Authors: Filkoházyová, Zuzana
Advisor: Tomanová, Jaroslava
Referee: Nováková, Jaroslava
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20456
Keywords: lymfatický systém;lymfedém;ošetřovatelská péče
Keywords in different language: lymphatic system;lymphedema;nursing care
Abstract: V bakalářské práci jsem se zaměřila na význam lymfatického systému, na příčinu vzniku otoku, rozdělení otoků, léčbu a komplikace lymfedému. Ve výzkumné části jsem zjišťovala, jaká je míra informovanosti pacienta s lymfedémem.
Abstract in different language: In the thesis I focused on the importace of the lymphatic system, the cause of the swelling, distribution swelling, treatment and complications of lymphedema. In the research section, I examined, chat is the level of awareness of the pactiont with lymphedema.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce794,84 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Vedouci_Filkohazyova.pdfPosudek vedoucího práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Oponent_Filkohazyova.pdfPosudek oponenta práce512,09 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Filkohazyova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce398 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20456

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.