Title: Péče o ženu po gynekologické operaci
Other Titles: Nursing Care of Women after Gynecological Surgery
Authors: Šáchová, Veronika
Advisor: Kašová, Lucie
Referee: Rokyta, Zdeněk
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20459
Keywords: hysterektomie;gynekologická operace;operace;komunikace s pacientem;myomy děložní;ošetřovatelská péče;porodní asistentka
Keywords in different language: hysterectomy;gynecological surgery;surgery;communication with patient;uterine fibroids;nursing care;midwife
Abstract: Bakalářská práce se zabývá pocity žen, které musely podstoupit gynekologickou operaci konkrétně hysterektomii, tedy chirurgické odstranění dělohy. Teoretická část se zaměřuje na typy a operační techniky hysterektomie, na předoperační i pooperační přípravu a péči. V neposlední řadě také na psychickou stránku ženy, kde je zmíněna jak komunikace s pacientkou, tak i pomoc v náročné životní situaci. Praktická část je psána pomocí kvalitativního výzkumu za použití polostrukturovaného rozhovoru. Rozhovor byl veden se dvěma pacientkami po hysterektomii. Ženy odpovídaly na dotazy rozčleněné do čtyř období období před hysterektomií, období předoperační přípravy, bezprostřední pooperační období a nakonec dva měsíce po provedení operace. Vše bylo zaměřeno především na jejich pocity spojené s tímto operačním obdobím.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with women's feelings which had to take gynecological surgery, specifically hysterectomy (surgical removed uterus). Theoretical part is focused on types and techniques of hysterectomy. Then the psychological state of woman is described. Also communication with woman or help is mentioned. Practical part is concerned with a discussion that was conducted with two women. Women answered questions that are divided into 4 sections (before hysterectomy, section of preoperative preparation, postoperative period, section two months after hysterectomy). Everything is focused on their feelings during this period.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Veronika-Sachova_do-PDF-1.pdfPlný text práce835,8 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Sachova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce455,23 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Sachova_oponent.pdfPosudek oponenta práce550,83 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Sachova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce430,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20459

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.