Title: Student jako člen ošetřovatelského týmu v průběhu praxe
Other Titles: Student as a member of the nursing team during practice
Authors: Švidraňová, Silvia
Advisor: Čagánková, Eliška
Referee: Šafránková, Zuzana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20478
Keywords: ošetřovatelský tým;týmová spolupráce;profesionalizace;mentoring
Keywords in different language: nursing team;teamwork;professionalization;mentoring
Abstract: V teoretické části bakalářské práce popisuji ošetřovatelský tým a týmovou spolupráci, jak takový tým má vypadat, co jednotlivé členy týmu spojuje, jak vzniklá atmosféra ovlivňuje jednotlivé členy a co studentům napomáhá zařadit se do týmu.Praktická část je zaměřena na zjištění spokojenosti studentů s vykonáváním ošetřovatelské praxe a na celkový pohled studenta na vykonávání ošetřovatelské praxe.
Abstract in different language: The theoretical part describes the nursing team and teamwork, how should team look like, what connects individual team members, how the atmosphere works upon the individual members and what helps to integrate each member into the team. The practical part is focused on finding out student´s satisfaction with providing health care practice and the general view of student on providing health care practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
definitivni verze.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Svidranova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce684,6 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Svidranova_oponent.pdfPosudek oponenta práce401,17 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Svidranova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce426,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20478

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.