Název: Výskyt očních vad u dětí předškolního věku - srovnání Česká a Slovenská republika
Další názvy: The incidence of eye disorders in preschool children - a comparison of Czech-Slovakia
Autoři: Mochánová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Šellingová, Martina
Oponent: Nováková, Jaroslava
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20481
Klíčová slova: oční vada předškolní věk screeningové vyšetření prevence výskyt
Klíčová slova v dalším jazyce: eye defects preschool age screening prevention incidence
Abstrakt: Tato bakalářská práce obsahuje výsledky měření očních vad u dětí předškolního věku v České republice a na Slovensku. Práce shrnuje základní poznatky o zrakovém orgánu. Práci lze rozdělit do dvou hlavních částí. První část obsahuje teoretický souhrn o zrakovém orgánu, jeho základních vadách a vyšetření. Ve druhé části jsou zpracovány výsledky screeningového měření zraku u dětí v mateřských školách. V závěru práce navrhuji důsledněji kontrolovat zrak dítěte, sledovat možné projevy oční vady, využívat možnosti screeningového vyšetření v mateřských školách zdarma a v případě nalezené vady zahájit vhodnou léčbu u očního specialisty.
Abstrakt v dalším jazyce: This work contains the results of measurements of eye disorders in preschool children in the Czech Republic and Slovakia. The paper summarizes the basic knowledge about the visual organ. The work can be divided into two main parts. The first section provides a theoretical summary of the visual organs, its fundamental flaws and examination. The second part presents the results of a screening optometry for children in nursery schools. In conclusion, I suggest that rigorous control eyes of a child, watch for possible manifestations of ocular defects, of the opportunities of screening examinations in kindergartens for free and if found defects initiate appropriate treatment ophthalmologist.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Mochanova Katerina.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Mochanova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce411,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Mochanova_oponent.pdfPosudek oponenta práce402,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Mochanova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce447,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/20481

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.