Title: Zájem všeobecných sester o paliativní péči a možnosti vzdělávání
Other Titles: The interest of general nurses about palliative care and educational opportunities
Authors: Dlouhá, Markéta
Advisor: Loudová, Soňa
Referee: Fremrová, Vladimíra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20488
Keywords: paliativní péče;umírání;kvalita života;komunikace;vzdělávání;všeobecné sestry
Keywords in different language: palliative care;dying;quality of life;communication;education;general nurses
Abstract: Bakalářská práce se zabývá tématem paliativní péče. Cílem bylo zjistit přístup všeobecných sester k poskytování obecné paliativní péče v nemocničním prostředí. Teoretická část poskytuje základní informace o paliativní péči, efektivní komunikaci, potřebách nemocného, umírání a smrti. Poslední kapitola teoretické části se pak věnuje možnostem vzdělávání všeobecných sester v paliativní péči. Praktická část popisuje průzkum metodou dotazníkového šetření u všeobecných sester s různou délkou praxe. Výsledky jsou zpracovány do grafů a popsány slovně.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals theme about palliative care. The aim was to derermine the attitude of general nurses to provide palliative care in a hospital environment. The teoretical part provides basic information about palliative care, effective communication, needs of the patient, dying and death. The last chapter of the theoretical part is devoted to the education opportunities of nurses in palliative care. Practical part describes investigation using questionnaire inquiry in general nurses with the various length of practice. The results are given to the graphs and they are also described verbally his is a brief thesis description, without any description and used methods, but with result.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VSK_Dlouha Marketa_BP - Zajem vseobecnych sester o paliativni peci a moznosti vzdelavani.pdfPlný text práce578,5 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Dlouha_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce381,85 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Dlouha_oponent.pdfPosudek oponenta práce454,52 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Dlouha_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce401,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20488

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.