Title: Ošetřovatelská péče o nemocného s akutním infarktem myokardu
Other Titles: Nursing care of patients with acute myocardial infarction
Authors: Drvotová, Dagmar
Advisor: Nováková, Jaroslava
Referee: Čubrová, Olga
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20489
Keywords: akutní infarkt myokardu;kardiovaskulární systém;ošetřovatelská péče;edukační plán;kazuistika
Keywords in different language: acute myocardial infarction;cardiovascular system;nursing care;educational plan;case report
Abstract: Tématem bakalářské práce je péče o nemocného s akutním infarktem myokardu. První část obsahuje teoretické poznatky o akutním infarktu myokardu, druhá část je věnována ošetřovatelské péči o nemocné s tímto onemocněním, klíčovým oblastem ošetřovatelské péče a ošetřovatelským a edukačním plánům.
Abstract in different language: The subject of the bachelors thesis is the nursing care of patients with acute myocardial infarction. The first part contains theoretical knowledge of acute myocardial infarction. The second part is dedicated to the nursing care of patients with this condition, the key parts of nursing care and the nursing and educational plans.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osetrovatelska pece o nemocneho s akutnim infarktem myokardu.pdfPlný text práce4,36 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Drvotova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce467,28 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Drvotova_oponent.pdfPosudek oponenta práce484,15 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Drvotova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce379,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20489

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.