Název: Projektování a realizace badmintonového turnaje kategorie GP C-dospělí v Ostrově
Další názvy: Projecting and Realization of the Badminton Tournament Category GP C-Adults in Ostrov
Autoři: Šula, Jan
Vedoucí práce/školitel: Benešová, Daniela
Oponent: Charvát, Luboš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2049
Klíčová slova: Projektování a realizace;sportovní akce;badminton
Klíčová slova v dalším jazyce: Projecting and realization;sport action;badminton
Abstrakt: Badminton je jedním z nejrychlejších raketových sportů na světě. Jeho členská základna čítá více než 230 mil. hráčů po celém světě. Na program olympijských her pronikl v roce 1992 a od té doby jeho popularita roste. V této práci se zabýváme otázkou projektu a realizace turnaje v tomto sportu. Práce obsahuje 2 části: teoretickou a praktickou. Část teoretická obsahuje teorii problematiky projektového a sportovního managementu, který je nutné vědět pro pořádání podobné sportovní akce. Dále představujeme samotný badminton, vybavení, pravidla atd. V části praktické se věnujeme samotné přípravě a realizaci turnaje v Ostrově.
Abstrakt v dalším jazyce: Badminton is one of the fastest racquet sports in the world. Its membership totals more than 230 million players worldwide. It first became a part of Olympic Games in 1992 and since then its popularity has been growing. In this thesis we address the question of the project and realization of a tournament in this sport. The thesis consists of two parts: theoretical and practical. The theoretical part includes the theory of issues of project and sports management, which is necessary to know in order to organize such sports events. Furthermore, we present badminton itself, its equipment, rules etc. In the practical part we focus on the actual preparation an realization of the tournament in Ostrov
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace-Jan Sula.pdfPlný text práce5,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SULA VP.pdfPosudek vedoucího práce907,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SULA OP.pdfPosudek oponenta práce628,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SULA.pdfPrůběh obhajoby práce54,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2049

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.