Title: Projektování a realizace badmintonového turnaje kategorie GP C-dospělí v Ostrově
Other Titles: Projecting and Realization of the Badminton Tournament Category GP C-Adults in Ostrov
Authors: Šula, Jan
Advisor: Benešová, Daniela
Referee: Charvát, Luboš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2049
Keywords: Projektování a realizace;sportovní akce;badminton
Keywords in different language: Projecting and realization;sport action;badminton
Abstract: Badminton je jedním z nejrychlejších raketových sportů na světě. Jeho členská základna čítá více než 230 mil. hráčů po celém světě. Na program olympijských her pronikl v roce 1992 a od té doby jeho popularita roste. V této práci se zabýváme otázkou projektu a realizace turnaje v tomto sportu. Práce obsahuje 2 části: teoretickou a praktickou. Část teoretická obsahuje teorii problematiky projektového a sportovního managementu, který je nutné vědět pro pořádání podobné sportovní akce. Dále představujeme samotný badminton, vybavení, pravidla atd. V části praktické se věnujeme samotné přípravě a realizaci turnaje v Ostrově.
Abstract in different language: Badminton is one of the fastest racquet sports in the world. Its membership totals more than 230 million players worldwide. It first became a part of Olympic Games in 1992 and since then its popularity has been growing. In this thesis we address the question of the project and realization of a tournament in this sport. The thesis consists of two parts: theoretical and practical. The theoretical part includes the theory of issues of project and sports management, which is necessary to know in order to organize such sports events. Furthermore, we present badminton itself, its equipment, rules etc. In the practical part we focus on the actual preparation an realization of the tournament in Ostrov
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-Jan Sula.pdfPlný text práce5,67 MBAdobe PDFView/Open
SULA VP.pdfPosudek vedoucího práce907,1 kBAdobe PDFView/Open
SULA OP.pdfPosudek oponenta práce628,69 kBAdobe PDFView/Open
SULA.pdfPrůběh obhajoby práce54,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2049

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.