Název: Ošetřovatelská péče o pacienty s obezitou v intenzivní péči
Další názvy: Nursing Care of Patients with Obesity in Intensive Care Unit
Autoři: Koukalová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Tůmová, Pavlína
Oponent: Holoubková, Jana
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20490
Klíčová slova: ošetřovatelská péče;intenzivní péče;obezita;polohování;manipulace;pomůcka.
Klíčová slova v dalším jazyce: nursing care;intensive care;obesity;positioning;manipulation;tools.
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá specifikou a náročností ošetřovatelské péče o obézní pacienty, kteří jsou hospitalizováni na odděleních intenzivní péče. Teoretická část podává ucelený přehled týkající se obezity. Zahrnuje historii, charakteristiku, diagnostiku etiologii, rizika a léčbu tohoto onemocnění. Praktická část se zabývá zpracováním dat získaných dotazníkovým šetřením. Je zaměřena na názor a zkušenosti sester s péčí o obézní pacienty, dále na dostupnost, využití a znalosti při používání pomůcek usnadňujících manipulaci.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor´s thesis deals with specifics and challenging nursing care for obese patients who are hospitalized in intensive care. The theoretical partgives a comprehensive overview of the obesity. It includes history, characteristics, diagnosis, etiology, risk and treatment of this disease. The practical part deals with the processing of data collected by questionnaire survey. If focuses on the views and experiences of nurses taking care of obese patients, as well as the availability, use and knowledge in the use of tools to facilitate manipulation with obese patients.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bc prace Koukalova Lenka 2015 (2)-kod.pdfPlný text práce4,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Koukalova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce522,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Koukalova_oponent.pdfPosudek oponenta práce762,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Koukalova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce377,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/20490

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.