Title: Ošetřovatelská péče o pacienty s obezitou v intenzivní péči
Other Titles: Nursing Care of Patients with Obesity in Intensive Care Unit
Authors: Koukalová, Lenka
Advisor: Tůmová, Pavlína
Referee: Holoubková, Jana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20490
Keywords: ošetřovatelská péče;intenzivní péče;obezita;polohování;manipulace;pomůcka.
Keywords in different language: nursing care;intensive care;obesity;positioning;manipulation;tools.
Abstract: Bakalářská práce se zabývá specifikou a náročností ošetřovatelské péče o obézní pacienty, kteří jsou hospitalizováni na odděleních intenzivní péče. Teoretická část podává ucelený přehled týkající se obezity. Zahrnuje historii, charakteristiku, diagnostiku etiologii, rizika a léčbu tohoto onemocnění. Praktická část se zabývá zpracováním dat získaných dotazníkovým šetřením. Je zaměřena na názor a zkušenosti sester s péčí o obézní pacienty, dále na dostupnost, využití a znalosti při používání pomůcek usnadňujících manipulaci.
Abstract in different language: Bachelor´s thesis deals with specifics and challenging nursing care for obese patients who are hospitalized in intensive care. The theoretical partgives a comprehensive overview of the obesity. It includes history, characteristics, diagnosis, etiology, risk and treatment of this disease. The practical part deals with the processing of data collected by questionnaire survey. If focuses on the views and experiences of nurses taking care of obese patients, as well as the availability, use and knowledge in the use of tools to facilitate manipulation with obese patients.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bc prace Koukalova Lenka 2015 (2)-kod.pdfPlný text práce4,37 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Koukalova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce522,35 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Koukalova_oponent.pdfPosudek oponenta práce762,94 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Koukalova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce377,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20490

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.