Title: Vnímání ortodontické léčby pacientem s fixním rovnátkem
Other Titles: The perception of the orthodontics treatment by the patient with fixed appliance
Authors: Koukolíková, Eva
Advisor: Paruchová, Milena
Referee: Jandíková, Zuzana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20506
Keywords: ortodoncie;léčba;fixní rovnátko;bolest;ústní hygiena;edukace
Keywords in different language: orthodontia;therapy;fixed appliance;pain;oral hygiene;education
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou období pacientova života krátce po nasazení fixního ortodontického aparátu. V teoretické části popisuji význam a cíle ortodoncie, jaké jsou součásti fixního ortodontického aparátu a fáze léčby. V další kapitole píši o subjektivním vjemu jako je bolest a věnuji se též ústní hygieně. Zároveň se zmiňuji o edukaci, která je důležitým článkem ortodontické léčby. V praktické části zjišťuji, zda pacientům vadí fixní rovnátko v běžném životě. Dále zkoumám, jestli pacienti vnímali po nasazení fixního rovnátka bolest zubů a zda měli ve fázi adaptace problém s odřenými tvářovými sliznicemi. V mém výzkumu se zaměřuji též na edukaci o ústní hygieně. Na konci shrnuji výsledky své práce a doporučení pro praxi.
Abstract in different language: In my Bachelor´s theses, I am concerned with the period of a patient´s life shortly after he has been given a fixed orthodontic appliance. In the theoretical section, I address the importance and aims of orthodontics, describe the individual components of a fixed orthodontic appliance and classify individual stages of treatment. The subsequent chapter is dedicated to individual sensations, such as pain; and also to oral hygiene. I then deal with the issue of education, which plays a key role in orthodontic treatment. In the practical part of the thesis, I try to find out if a fixed brace represents an obstacle in patients´ everyday lives. I research if patients were experiencing pain after being given fixed braces and if they suffered any problems in relation to damaged buccal mucous membranes in the adaptation period. I also focus on education pertaining oral hygiene. In conclusion, I summarize the results of my thesis and present recommendations for practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Eva_Koukolikova.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Koukolikova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce379,59 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Koukolikova_oponent.pdfPosudek oponenta práce502,46 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Koukolikova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce395,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20506

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.