Title: Kvalita života lidí s migrénou
Other Titles: The quality of life of the people with migraine
Authors: Müllerová, Věra
Advisor: Kroupová, Lenka
Referee: Šellingová, Martina
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20541
Keywords: migréna;bolest;nemoc;ošetřovatelská péče;kvalita života;výzkum
Keywords in different language: migraine;pain;disease;nursing care;quality of life;research
Abstract: Bakalářská práce se věnuje kvalitě života lidí s migrénou. Rozdělená je na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je zaměřená na samotnou nemoc, její vznik, příznaky a léčbu. Dále se zabývá vlivem nemoci na život pacienta, úlohou sestry v péči o nemocné s migrénou a kvalitou života. Praktická část popisuje, jak sami nemocní hodnotí kvalitu svého života a jak se jejich prožívání nemoci liší v závislosti na věku a délce nemoci. K tomu účelu bylo provedeno kvalitativní výzkumné šetření metodou polostrukturovaného rozhovoru.
Abstract in different language: This bachelor thesis is about quality of life of people with the migraine. It is separate to two parts- theoretic part and practical part. Theoretic part is about migraine- genesis, symptoms and treatment and about quality of life. The practical part includes three half- structures interviews with three women and evaluates disease's influences to theirs lifes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_Mullerova.pdfPlný text práce997,14 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Mullerova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce583,72 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Mullerova_oponent.pdfPosudek oponenta práce879,56 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Mullerova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce385,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20541

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.