Title: Pohled veřejnosti na bolest a možnosti jejího řešení
Other Titles: The attitude of public towards pain and possibilities of its solutions
Authors: Coufalová, Markéta
Advisor: Nováková, Jaroslava
Referee: Holoubková, Jana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20546
Keywords: bolest;alternativní léčba;farmakologická léčba
Keywords in different language: pain;alternative treatment;pharmacological treatment
Abstract: Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou pohledu veřejnosti na bolest a možnosti jejího řešení. Teoretická část je zaměřena obecně na bolest, fyziologii bolesti, správný odběr anamnézy, její hodnocení a léčbu farmakologickou i alternativní. V praktické části popisuji kvantitativní výzkumné šetření. Hlavním cílem je zjistit, jak se veřejnost v Karlovarském kraji orientuje o typech bolesti a účinných způsobech jejich léčby.
Abstract in different language: In my bachelor's work I'm focusing on the attitude of public towards pain and possibilities of its solutions. The theoretical part is focused on the pain, the pain physiology and get correct informations from the patient, evaluate them and mark them. At the final part I was deal with pharmacological and alternative treatment. In the practical part I was describe my quantitative research. The main target of my work is to find how the public in Karls Bath is oriented in types of the pain and methods of treatment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Coufalova_Marketa_.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Coufalova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce426,71 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Coufalova_oponent.pdfPosudek oponenta práce779,6 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Coufalova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce423,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20546

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.