Title: Rozdíl v kvalitě života u pacientů před a po katetrizační implantaci aortální chlopně
Other Titles: Difference in the quality of life in patients before and after transcatheter aortic valve implantation
Authors: Šloufová, Dagmar
Advisor: Bernat, Ivo
Referee: Nováková, Jaroslava
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20553
Keywords: aortální chlopeň;stenóza;ošetřovatelská péče;katetrizační implantace;kvalita života;kvalitativní výzkum
Keywords in different language: aortic valve;stenosis;nursing care;transcatheter implantation;quality of life;research of quality
Abstract: Bakalářská práce se zabývá rozdílem v kvalitě života pacientů před a po katetrizační implantaci aortální chlopně. Práce je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. Teoretickou část jsem začala základní anatomií. Poté jsem popsala onemocnění srdečních chlopní, jejich diagnostiku a projevy. Seznámila jsem s možnostmi chlopenních náhrad. Porovnala chirurgický a katetrizační výkon v rámci výměny aortální chlopně. Rozdělila ošetřovatelskou péči do třech oblastí - předoperační, perioperační a pooperační. A závěrem jsem se věnovala pojmu "kvalita života". Cílem praktické části bylo na základě provedeného výzkumného šetření zmapovat život kardiologických pacientů před a po perkutánní implantaci aortální chlopně. Z metod výzkumného šetření jsem použila kvalitativní výzkum a provedla rozhovory s cíleně vybranými respondenty. Byla oslovena jedna žena a jeden muž. Z výsledků vyplývá, že kvalita života pacientů je po výkonu na mnohem vyšší úrovni než před výkonem.
Abstract in different language: The aim of this Bc work is to analyze differences in quality of patient's life before and after transcatheter aortic valve implantation. The work is devided to theoretical and practical part. Theoretical part starts with basic anatomy. Then diagnosis and symptoms of valve diseases and types of their replacements are described and surgical versus transcatheter procedures are compared. Nursing care is devided into pre-, peri- and postoperative parts and finally the term "quality of life" is descussed. In practical part types and degrees of limitations in patients before and after transcatheter aortic valve implantation were analysed with the use of qualitative research and interviews with one woman and one man. Based on these results it is possible to summarize that quality of life after this type of aortic valve replacement is much more higher than before the procedure.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc prace konecna verze.pdfPlný text práce27,16 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Sloufova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce399,56 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Sloufova_oponent.pdfPosudek oponenta práce466,66 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Sloufova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce386,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20553

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.