Title: Život s roztroušenou sklerózou
Other Titles: Living with Multiple Sclerosis
Authors: Tesařová, Eva
Advisor: Šellingová, Martina
Referee: Šafránková, Zuzana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20554
Keywords: ataka;psychologie;roztroušená skleróza;myelin;ošetřovatelská péče;edukace;rehabilitace
Keywords in different language: atack;psychology;multiple sclerosis;myelin;nursing;tutoring;rehabilitation
Abstract: Tématem bakalářské práce je život s roztroušenou sklerózou. V teoretické části je popisována charakteristika nemoci,její diagnostika,léčba,ošetřovatelská péče, edukace nemocného, lázeňská léčba, sociálni problematika a členství v organizaci Roska. Praktická část je zaměřena na kazuistiku dvou mužů, kteří s touto nemocí žijí přes dvacet let, ale mají odlišný přístup k nemoci a životu celkově.Součástí práce je vytvoření edukačních plánů, které mohou být nápomocny rodinným příslušníkům při péči o své blízké v domácím prostředí.
Abstract in different language: This brief thesis is about life with multiple sclerosis. Theoretical part is dedicated to the attribute of multiple sclerosis,it´s diagnostics, treatment and nursing, tutoring of the pacient, spa treatment, social problems and membership in Roska organization. Practical part is dedicated to the case report of two men, who live with this disease over twenty years and have different approach to this disease and to the life in general. Part of this thesis deals with tutoring plans, that could help to family members with homecare.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE TESAROVA Eva.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Tesarova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce434,46 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Tesarova_oponent.pdfPosudek oponenta práce406,13 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Tesarova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce382,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20554

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.