Title: Podpora zdraví na pracovišti
Other Titles: Health promotion in the workplace
Authors: Lungová, Lucie
Advisor: Beránek, Václav
Referee: Machartová, Vendulka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20566
Keywords: podpora- zdraví- pracoviště- pasivní kouření
Keywords in different language: support- health- workplace- passive smoking
Abstract: Bakalářská práce řeší problematiku Podpory zdraví na pracovišti. Teoretická část je rozdělena do pěti kapitol a poskytuje obecné poznatky o zdraví a zdravém životním stylu na pracovišti. Dále poskytuje informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, legislativu tabákových výrobků, kouření a možnosti odvykání a prevence k této problematice. Praktická část zjišťovala ve firmě Cheirón a.s. a FN Plzeň jejich znalosti a postoj ke kouření obecně. Další otázky zjišťovaly, zdali respondenti znají pojem pasivní kouření.
Abstract in different language: Thesis solves problems of workplace health promotion. The theoretical part is divided into five chapters and provides general knowledge about health and healthy lifestyles in the workplace. It also provides information on health and safety at work legislation, tobacco products and smoking cessation and prevention options on this issue. The practical part of the investigated company Cheirón as and FN Plzeň their knowledge and attitude to smoking in general. Other questions identify whether respondents are aware of the concept of passive smoking.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lucie Lungova.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Lungova VP.pdfPosudek vedoucího práce981,92 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Lungova OP.pdfPosudek oponenta práce912,25 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Lungova.pdfPrůběh obhajoby práce332,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20566

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.