Název: Specifika posilování žen ve fitness
Další názvy: Specifics of strengthening women's in fitness
Autoři: Mareš, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Knappová, Věra
Oponent: Kavalířová, Gabriela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2057
Klíčová slova: fitness;posilování;zdraví;ženy
Klíčová slova v dalším jazyce: fitness;strengthening;health;women
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce je vytvoření materiálu obsahujícího ucelené informace o problematice posilování žen. V teoretické části jsme čerpali informace z odborné literatury týkající se této problematiky a v praktické části, která je zaměřena na vytvoření posilovacího programu s reálnou klientkou jsme podle těchto informací postupovali, abychom ověřili jejich účinnost. Bakalářská práce je věnována všem dívkám a ženám zajímajícím se o fitness a dále také začínajícím fitness trenérům, kteří zde mají praktický návod podle kterého je možno postupovat, při vytváření posilovacího programu žen.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this thesis is to create material that contains comprehensive information on women's strengthening . In the theoretical part, we drew information from the literature on this topic and the practical part, which is aimed at creating a fitness program with real klient, we proceeded according to this informations to verify their effectiveness. The thesis is dedicated to all girls and women who are interested in fitness and also starting fitness coaches,who have here a practical guide by which they can use to create a fitness program for women.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace, Tomas Mares, 2012.pdfPlný text práce3,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MARES VP.pdfPosudek vedoucího práce972,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MARES OP.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MARES.pdfPrůběh obhajoby práce59,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2057

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.