Title: Specifika posilování žen ve fitness
Other Titles: Specifics of strengthening women's in fitness
Authors: Mareš, Tomáš
Advisor: Knappová, Věra
Referee: Kavalířová, Gabriela
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2057
Keywords: fitness;posilování;zdraví;ženy
Keywords in different language: fitness;strengthening;health;women
Abstract: Tématem této bakalářské práce je vytvoření materiálu obsahujícího ucelené informace o problematice posilování žen. V teoretické části jsme čerpali informace z odborné literatury týkající se této problematiky a v praktické části, která je zaměřena na vytvoření posilovacího programu s reálnou klientkou jsme podle těchto informací postupovali, abychom ověřili jejich účinnost. Bakalářská práce je věnována všem dívkám a ženám zajímajícím se o fitness a dále také začínajícím fitness trenérům, kteří zde mají praktický návod podle kterého je možno postupovat, při vytváření posilovacího programu žen.
Abstract in different language: The topic of this thesis is to create material that contains comprehensive information on women's strengthening . In the theoretical part, we drew information from the literature on this topic and the practical part, which is aimed at creating a fitness program with real klient, we proceeded according to this informations to verify their effectiveness. The thesis is dedicated to all girls and women who are interested in fitness and also starting fitness coaches,who have here a practical guide by which they can use to create a fitness program for women.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, Tomas Mares, 2012.pdfPlný text práce3,24 MBAdobe PDFView/Open
MARES VP.pdfPosudek vedoucího práce972,53 kBAdobe PDFView/Open
MARES OP.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
MARES.pdfPrůběh obhajoby práce59,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2057

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.