Název: Historie a současný stav vodního záchranářství
Další názvy: History and current status of the water rescue
Autoři: Hynek, Jan
Vedoucí práce/školitel: Šíma, Petr
Oponent: Kott, Otto
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20571
Klíčová slova: záchranářství ve světě;Jeroným Řepa;Vodní záchranná služba a Československý červený kříž;první pomoc u vodní plochy;zdravotnické vybavení;integrovaný záchranný systém
Klíčová slova v dalším jazyce: rescue in world;Jeroným Řepa;Water rescue service and Czechoslovak red cross;first aid at water surface;medical equipment;integrated rescue system
Abstrakt: Tato bakalářská práce obsahuje historické souvislosti vzniku prvních národních asociací záchranných služeb v Amsterodamu, Londýně a Paříži v 18. st., přes rok 1993, kdy byla v Leuvenu (Belgie) podepsána slučovací smlouva, kterou o rok později schválil sněm představitelů vodních záchranných služeb v Cardiffu (UK). V současné době v rámci ČR působí vodní záchranné služby pod záštitou krajů a jsou v případě potřeby dostupné na vyžádání Integrovaného záchranného systému. V případě ohrožení života (akutního nebezpečí) je vodní záchranná služba koordinována přes KOPIS (Krajské operační a informační středisko HZS kraje), které zorganizuje kompletní podporu daného incidentu.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor's diploma work include historical connections of rising the firsts national associations of Water Rescue Servises in Amsterodam,London and Paris during 18th century up to 1993 year,when was subscribed at Leuven (Belgium) fuse-pact. This international pact was approved one year later by congres of representatives Water Rescue Services at Cardiff (UK). At Czechia the Water Rescue Services (in the present times) has activity under sponsorship of regional institutions and are accessible on demand Integrated Rescue System in case of requirement. The WRS in distress of life co-ordinates activity over KOPIS/HZS (Regional Operational and information centre of Fire Brigade and Emmergency Health Service West Bohemian Region),which will organize complete support for these incidents.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP JH.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Hynek VP.pdfPosudek vedoucího práce771,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Hynek OP.pdfPosudek oponenta práce391,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Hynek.pdfPrůběh obhajoby práce341,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/20571

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.