Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPfefferová, Eva
dc.contributor.authorKrejčířová, Romana
dc.contributor.refereeReichertová, Stanislava
dc.date.accepted2015-06-18
dc.date.accessioned2016-03-15T09:09:51Z-
dc.date.available2014-01-31cs
dc.date.available2016-03-15T09:09:51Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-03-26
dc.identifier60052
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20585
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá porovnáním problematiky centrálních žilních katétrů z pohledu pacienta a ošetřujícího personálu v nemocniční neodkladné péči. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsána anatomie cév. Dále se zabýváme historií centrálních žilních katétrů, jejich rozdělením, indikacemi a kontraindikacemi k jejich zavedení. V další části se věnujeme přípravě k zajištění centrálního žilního přístupu, technikami zavedení, lokalizací místa zavedení a následným odstraněním centrálního žilního katétru. Následující část pojednává o komplikacích spojených se zavedením katétru. V poslední části se věnujeme péči o centrální žilní katétr. Praktická část je zaměřena na zjištění úrovně znalostí ošetřujícího personálu o CŽK a zkoumá specifika ošetřovatelské péče o něj. Dále zjišťuje problémy a obavy pacientů spojené se zavedeným centrálním žilním katétrem.cs
dc.format96 s. (112 120 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectcentrální žilní katétrcs
dc.subjectnemocniční neodkladná péčecs
dc.subjectošetřovánícs
dc.subjectpacientcs
dc.titlePorovnání problematiky CŽK z pohledu pacienta a ošetřujícího personálu v NNPcs
dc.title.alternativeComparison of central venous catheters issues from the perspective of the patient and the nursing staff in hospital emergency careen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis thesis is about comparison of the issue of central venous catheters from patient´s point of view and hospital workers or caretakers point of view. It is divided into two different parts - theoretical part and practical part. At the beginning there is description of vascular anatomy. Theoretical part also deals with the history of central venous catheters, distribution, indications and contraindications. The next section is devoted to preparing for central venous access, implementation techniques, site determination, introduction and subsequent removal of a central venous catheter. The last section of this part is devoted to the care of central venous catheter. The practical part is focused on finding the level of knowledge of the nursing staff of CVC and examines the specifics of nursing care for him. It also focuses on the concerns of patients with the introduction of a central venous catheter.en
dc.subject.translatedcentral venous catheteren
dc.subject.translatedhospital emergency careen
dc.subject.translatednursingen
dc.subject.translatedpatienten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,1 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Krejcirova VP.pdfPosudek vedoucího práce440,49 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Krejcirova OP.pdfPosudek oponenta práce387,44 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Krejcirova.pdfPrůběh obhajoby práce340,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20585

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.