Title: Dějiny pojmu "vědecký pokrok"
Other Titles: "History of the idea of scientific progress"
Authors: Zajíčková, Dagmar
Referee: Brázda, Radim
Janko, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20686
Keywords: pokrok;věda;renesanční vědění;prisca sapientia;osvícenství
Keywords in different language: progress;science;renaissance thought;prisca sapientia;enlightenment
Abstract: Záměrem disertační práce je představit koncepce vědeckého pokroku a představu vývoje vědy od šestnáctého do osmnáctého století. Nejprve se soustředím na období šestnáctého století a první popisy dějin vědy, v nichž se ještě idea pokroku nevyskytovala a pro něž byla typická právě snaha obnovit ztracenou moudrost prisca sapientia. Poté se zaměřím na období sedmnáctého století, kde stále ještě přetrvávala snaha o obnovení prisca sapientia, ale zároveň už se objevují určité představy o pokroku vědy, a to zejména v pracích Bacona, Descarta nebo Pascala. Poté se zaměřím na pojetí pokroku v osmnáctém století.
Abstract in different language: The main focus of the thesis is to present conceptions of scientific progress from sixteenth to eighteenth century. Renaissance scientists focused on the recovery of the antediluvian science, rather than invention of the new knowledge. The first conceptions of scientific progress are typical of the early modern thought. René Descartes and Francis Bacon believed in progress of knowledge and in acquisition of the essential natural knowledge. Blaise Pascal compared the progressive education of humanity through the succession of ages to the education of an individual man.The idea of progress, or the idea of endless proces of improvement, especially of scientific progress, is typical of Enlightment scientists and historians of science in that period. The idea of progress meant promise of the future scientific discoveries, that is characteristic for the Enlightment history of science.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zajickova.pdfPlný text práce843,4 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Zajickova-Brazda.pdfPosudek vedoucího práce119,52 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Zajickova-Janko.pdfPosudek oponenta práce38,55 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Zajickova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce13,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20686

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.