Title: Výuka carvingu dětí na snowbladech
Other Titles: Teaching children to carving supershorties
Authors: Hajšman, Jan
Advisor: Benešová, Daniela
Referee: Kolovská, Ilona
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2070
Keywords: carving;supershorties
Keywords in different language: carving;supershorties
Abstract: Tato práce se zabývá charakteristikou výuky carvingu na supershorties, které jsou vhodné zejména pro děti a začátečníky. V teoretické části bakalářské práce je popsána historie vývoje techniky lyžování (předsportovní a sportovní využití lyží) a lyžařských škol, materiálové vybavení a všeobecná lyžařská průprava. Dále jsou zde definovány pojmy jako carving, jeho historie a kategorie, a supershorties, zejména jejich využití. V praktické části jsou uvedena průpravná cvičení, která jsou obsahem videoprogramu. Ten zaznamenává správné provedení průpravných cvičení a poukazuje na nejčastější chyby v nich.
Abstract in different language: This work deals with the characteristics of teaching carving on supershorties that are particularly suitable for children and beginners. In the theoretical parts of bachelor thesis is described the history of the skiing technique (unsporting use of ski and sports) and ski schools, material equipment and general ski training. There are also defined terms such as carving, its history and categories, and supershorties, in particular their use. In the practical section describes basic exercises, which contained videos. This video records the correct execution of training exercises and points to the most common mistakes in them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jan_Hajsman-Vyuka_carvingu_deti_na_supershorties.pdfPlný text práce746,69 kBAdobe PDFView/Open
HAJSMAN VP.pdfPosudek vedoucího práce910,05 kBAdobe PDFView/Open
HAJSMAN OP.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
HAJSMAN.pdfPrůběh obhajoby práce44,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2070

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.