Název: Výuka carvingu dětí na snowbladech
Další názvy: Teaching children to carving supershorties
Autoři: Hajšman, Jan
Vedoucí práce/školitel: Benešová, Daniela
Oponent: Kolovská, Ilona
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2070
Klíčová slova: carving;supershorties
Klíčová slova v dalším jazyce: carving;supershorties
Abstrakt: Tato práce se zabývá charakteristikou výuky carvingu na supershorties, které jsou vhodné zejména pro děti a začátečníky. V teoretické části bakalářské práce je popsána historie vývoje techniky lyžování (předsportovní a sportovní využití lyží) a lyžařských škol, materiálové vybavení a všeobecná lyžařská průprava. Dále jsou zde definovány pojmy jako carving, jeho historie a kategorie, a supershorties, zejména jejich využití. V praktické části jsou uvedena průpravná cvičení, která jsou obsahem videoprogramu. Ten zaznamenává správné provedení průpravných cvičení a poukazuje na nejčastější chyby v nich.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with the characteristics of teaching carving on supershorties that are particularly suitable for children and beginners. In the theoretical parts of bachelor thesis is described the history of the skiing technique (unsporting use of ski and sports) and ski schools, material equipment and general ski training. There are also defined terms such as carving, its history and categories, and supershorties, in particular their use. In the practical section describes basic exercises, which contained videos. This video records the correct execution of training exercises and points to the most common mistakes in them.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jan_Hajsman-Vyuka_carvingu_deti_na_supershorties.pdfPlný text práce746,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HAJSMAN VP.pdfPosudek vedoucího práce910,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HAJSMAN OP.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HAJSMAN.pdfPrůběh obhajoby práce44,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2070

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.