Title: "Železná opona" v Československu: Možnosti archeologického poznání bezpečnostních a obranných prvků komunistického režimu v západních Čechách
Other Titles: Czechoslovak "Iron Curtain": An archaeological study of security and defensive measures of the communist regime in Western Bohemia
Authors: Větrovec, Vojtěch
Advisor: Rak, Michal
Referee: Lawrynowicz, Olgried
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20724
Keywords: železná opona;LIDAR;Západní Čechy;komunismus;pohraniční stráž;československá lidová armáda;archeologie modernity;historická archeologie;krajinná archeologie;studená válka;české pohraničí
Keywords in different language: iron curtain;LIDAR;Western Bohemia;communism;border guard;czechoslovak peoples army;archaeology of modernity;historical archaeology;landscape archaeology;cold war;bohemian borderlands
Abstract: Práce se zabývá pozůstatky bezpečnostních a obranných prvků komunistického režimu v západních Čechách. Za pomoci LiDARových snímků a dalších nedestruktivních metod krajinné archeologie se pokouší zmapovat možnosti zkoumání těchto novodobých reliktů.
Abstract in different language: The thesis´es theme are the archaeological remains of security and defence features of the (Czechoslovak) communist regime in western Bohemia. By using LiDAR scans and other non-destructive methods of landscape archaeology it tries to determine the possibilities of studying these modern relicts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vetrovec - DP.pdfPlný text práce60,8 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Vetrovec posudek vedouci prace.PDFPosudek vedoucího práce100,74 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Vetrovec posudek oponent.PDFPosudek oponenta práce57,11 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Vetrovec prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce22,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20724

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.