Title: Plzeňská čára - nedestruktivní výzkum vybrané části čs. předválečného opevnění
Other Titles: Pilsen line - non-destructive research of selected part of Czechoslovakian pre-war fortifications
Authors: Česal, Jan
Advisor: Rak, Michal
Referee: Bureš, Michal
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20725
Keywords: opevnění;polní opevnění lo vz.37;lo vz.36;reaktivace;archeologický výzkum;pevnostní linie
Keywords in different language: fortifications;field fortifications lo vz.36;lo vz.37;reactivation;archaeological research;fortification line
Abstract: Práce sleduje průběh západočeské pevnostní linie z druhé poloviny 30. let 20. století, její osudy během německé okupace za druhé světové války a také reaktivační práce v 50. a 60. letech 20. století. Dále se práce zabývá nedestruktivním archeologickým výzkumem části linie v údolí Úterského potoka, v okolí obcí Pakoslav, Krsov, Pláň a Štipoklasy. Identifikované objekty československého opevnění byly zaneseny do databáze, učiněn pokus o jejich interpretaci a zpracovány v programu ArcGIS.
Abstract in different language: The work follows the course of the West Bohemian fortification line in the second half of the 30s of the 20th century, its fortunes during the German occupation in World War II and the reactivation of work in the 50s and 60s of the 20th century. Furthermore, the work deals with non-destructive archaeological research of the lines in the valley Úterského creek nearby villages Pakoslav, Krsová, Pláň and Štipoklasy. Identified objects Czechoslovak fortifications were entered into the database, attempted to interpret them and processed in ArcGIS.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc. Jan Cesal - DP.pdfPlný text práce10,63 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Cesal posudek vedouci prace.PDFPosudek vedoucího práce74,86 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Cesal posudek oponent.PDFPosudek oponenta práce81,28 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Cesal prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce33,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20725

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.