Title: Kynšperk nad Ohří. Hrad na pomezí Chebska a českého státu
Other Titles: Kynšperk nad Ohří (Königsberg an der Eger). Castle on the border of Egerland and Czech State
Authors: Hamberger, Karel
Advisor: Knoll, Vilém
Referee: Plaček, Miroslav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20726
Keywords: středověk;hrad;historické chebsko;kolonizace;archeologický výzkum
Keywords in different language: middle ages;castle;historical district of cheb;colonization;archaeological research
Abstract: Cílem práce bylo zhodnotit význam hradu Königsberg (Kynšperk nad Ohří) ležícího na pomezí historického Chebska a českého státu. Diskutována byla otázka jeho stavebníka. Vzhledem k jeho umístění se nabízejí dvě interpretační možnosti, které se snažím v průběhu práce argumentačně podložit. Podstatnou část práce zabírá vyhodnocení archeologického výzkumu, který proběhl v druhé polovině 20. století (1972 - 1974). Výsledky tohoto archeologického výzkumu jsou podrobeny revizi. Přicházím tak k novým souvislostem týkajících se podoby hradu. K upřesnění stavební podoby byl využit unikátní písemný pramen z první poloviny 16. století dokládající významnou šlikovskou přestavbu hradu. Na základě kombinace těchto poznatků se snažím prezentovat hypotetickou podobu hradního jádra.
Abstract in different language: In this dissertation, I discuss a question about it´s constructor. There are probably two options, wich I am trying to prove in this work with evidences. The purpose of this work is evaluation of archeological research from second half of 20th century (1972 - 1974). Results of this research are beeing revisioned here. I came to new conclusions about structure of this castle. The unique source from first half of 16th century was very helpful to statě it´s original structure. At this time the castle was extensively rebuilt by Šikl´s family. On these informations and observatios I am presenting the hypotetical image of this castle.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP. Hamberger.pdfPlný text práce3,25 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Posudek-Vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce723,66 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Posudek-Oponent.pdfPosudek oponenta práce782,97 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce16,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20726

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.