Title: Vývoj severočeského tradičního domu
Other Titles: Development of North Bohemian traditional house
Authors: Šilhánek, Tomáš
Advisor: Vařeka, Pavel
Referee: Hauserová, Milena
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20727
Keywords: vývoj;lidový dům;severní čechy;podstávkový dům;roubený dům;hrázděný dům;podstávka;etnografie;transformační procesy
Keywords in different language: development;traditional house;north bohemia;upper lusatian house;timbered house;half-timbered house;wooden support system;ethnography;formation processes
Abstract: Cílem práce je shrnutí vývoje tradičního severočeského domu a na základě nových poznatků provést revizi současného stavu poznání. Důraz je kladen na výsledky námi prováděných terénních průzkumů, které slouží k potvrzení, či naopak vyvrácení známých teorií. V práci je věnován prostor i teoriím o vzniku podstávkové konstrukce, etnografické otázce, archeologizaci domů, přežívání tradic lidového stavitelství a dalším tématům.
Abstract in different language: Aim of this study is to summarize development of North Bohemian traditional house and to revise current state of knowledge. We mainly focus on field surveys, which helps us to confirm or reject some of known theories. We are also trying to clarify reasons why a wooden support of the Upper Lusation house came to existence. We discuss ethnographic problems and formation processes, which we studied as well, same goes with trends in traditional housing of nowadays and other topics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Silhanek_2015.pdfPlný text práce6,72 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Posudek-Vedouci prace.PDFPosudek vedoucího práce62,91 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Posudek-Oponent.PDFPosudek oponenta práce128,88 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce13,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20727

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.