Title: Historická krajina Kdyňska. Terénní ověřování výsledků dálkového archeologického průzkumu
Other Titles: Historic landscape in the Kdyně. Field verification of the results of archaeological remote sensing
Authors: Visinger, Bohumil
Advisor: Gojda, Martin
Referee: Kuna, Martin
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20728
Keywords: Kdyně;LIDAR;letecké laserové skenování;Nový Herštejn;Rýzmberk;příkopy;Ruchomperk;Babice;zaniklá vesnice;Všerubský průsmyk;hrad;fortifikace
Keywords in different language: Kdyně;airborne laser scanning;light detection and ranging;LIDAR;Nový Herštejn;Rýzmberk;příkopy;Ruchomperk;Babice;castle;fortification;defunct village
Abstract: Cílem této práce je provést ve vybraném polygonu v oblasti Kdyňska terénní průzkum jako formu ověření a dokumentace archeologických nemovitých pramenů, které byly identifikovány za pomoci dat leteckého laserového skenování. Výstupem vlastního výzkumu je databáze s charakteristikami ověřovaných poloh.
Abstract in different language: The goal of this work is mainly to make a terrain research in region of Kdyně and then make a database of found archaeological immovable objects with help of lidar data. In the database will be documentation of found objects (or pseudoobjects).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prace Visinger.pdfPlný text práce8,83 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Posudek-Vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce903,02 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Posudek-Oponent.pdfPosudek oponenta práce205,39 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce14,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20728

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.