Title: Problematika jehlic ve starší a střední době bronzové v Čechách
Other Titles: The issue of the pins of Early and Middle Bronze Age in Bohemia
Authors: Judina, Alisa
Advisor: Menšík, Petr
Referee: Chvojka, Ondřej
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20730
Keywords: jehlice;starší doba bronzová;střední doba bronzová;účel artefaktu;chronologie
Keywords in different language: pins;early bronze age;middle bronze age;purpose of the artifact;chronology
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o jehlicích starší a střední doby bronzové. Zabývá se typologií a chronologií jehlic. Mezi řešené otázky patří také účel a symbolika artefaktů, kterými jsou jehlice starší a střední doby bronzové. Hlavním cílem této práce bylo shrnutí dostupných kompletních poznatků o artefaktech jehlic z českého prostředí. Cílem práce naopak nebylo vytvoření katalogu, ale vytvoření podkladové práce s poznatky jehlic pro budoucí zpracování doby bronzové na území České republiky.
Abstract in different language: This thesis deals with Pins from the Early and Middle Bronze Age period in Czech part of Czech Republic. It focuses on the topology and chronology of the pins. This thesis deals also with the purpose of artifacts and their symbols. The main goal of this diploma thesis was to summarize basic information about the finds of pins from the Czech area. The goal wasn't to make a catalogue of all finds. This thesis can be used as a basic paper for the future work with the finds from the Early and the Middle Bronze Age in Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Alisa Judina 7.2015.pdfPlný text práce9,71 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Judina posudek vedouci prace.PDFPosudek vedoucího práce101 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Judina posudek oponent.PDFPosudek oponenta práce59,39 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Judina prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce57,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20730

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.