Název: Kniha - objekt
Další názvy: Book - object
Autoři: Chleborádová, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Soukupová, Petra
Oponent: Kocman, Jan
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20735
Klíčová slova: příroda;povrch;struktura;materiál;otisk;šperky;kniha;soubor
Klíčová slova v dalším jazyce: nature;surface;structure;materiál;print;jewellery;book;collection
Abstrakt: V bakalářské práci jsem obrátila pozornost zpět k přírodě a přírodním materiálům, z kterých se mohou vytvořit krásné objekty - šperky. Cílem práce byla snaha o propojení knihy se šperky, a tak spojit nesourodé předměty z různých materiálů do vzájemného souznění.
Abstrakt v dalším jazyce: The  Bachelor thesis consists of the collection of  two books and  three jewels. They are inpired by natural and natural materials and structures. The aim of the paper was to offer an original point of view of a book and an attempt to connect heterogeneous objects books and jewels.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
chleboradova_BP.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-CHLEBORADOVA.pdfPosudek vedoucího práce133,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-CHLEBORADOVA.pdfPosudek oponenta práce103,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-CHLEBORADOVA.pdfPrůběh obhajoby práce123,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/20735

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.