Title: Kniha - objekt
Other Titles: Book - object
Authors: Chleborádová, Zuzana
Advisor: Soukupová, Petra
Referee: Kocman, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20735
Keywords: příroda;povrch;struktura;materiál;otisk;šperky;kniha;soubor
Keywords in different language: nature;surface;structure;materiál;print;jewellery;book;collection
Abstract: V bakalářské práci jsem obrátila pozornost zpět k přírodě a přírodním materiálům, z kterých se mohou vytvořit krásné objekty - šperky. Cílem práce byla snaha o propojení knihy se šperky, a tak spojit nesourodé předměty z různých materiálů do vzájemného souznění.
Abstract in different language: The  Bachelor thesis consists of the collection of  two books and  three jewels. They are inpired by natural and natural materials and structures. The aim of the paper was to offer an original point of view of a book and an attempt to connect heterogeneous objects books and jewels.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
chleboradova_BP.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-CHLEBORADOVA.pdfPosudek vedoucího práce133,45 kBAdobe PDFView/Open
oponent-CHLEBORADOVA.pdfPosudek oponenta práce103,14 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-CHLEBORADOVA.pdfPrůběh obhajoby práce123,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20735

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.