Title: Panoptikum Sutnar
Other Titles: Panoptikum Sutnar
Authors: Kristejnová, Adéla
Advisor: Beránek, Jiří
Referee: Tolar, Benedikt
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20743
Keywords: hlína;kostel;panna marie;drapérie;figura;socha
Keywords in different language: clay;drapery;figure;sculpture;spiritual
Abstract: Socha panenky Marie je přitisknutá obličejem ke zdi, rukama se opírá, naslouchá. Figurální socha v mystické drapérii a s jistou dávkou experimentu. Pracovními elementy jsou hlína, vzduch, voda a oheň. Nasazení těchto živlů pod příslibem stvoření sochy Panny Marie. Socha bude umístěna v duchovním prostředí kostela s klášterem v Plzni.
Abstract in different language: The Sculpture of Virgin Mary with her face pressed against the wall, her hands next to her face, listening. The figural sculpture covered in a mystical drapery. The working elements in the process of creation were clay, air, water and fire. Allowing these elements to create the sculpture of Virgin Mary. The sculpture will be placed in the spiritual atmosphere of Pilsner church and monastery.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kristejnova_a_BP_Panoptikum.pdfPlný text práce2,79 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-KRISTEJNOVA.pdfPosudek vedoucího práce150,12 kBAdobe PDFView/Open
oponent-KRISTEJNOVA.pdfPosudek oponenta práce123,89 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-KRISTEJNOVA.pdfPrůběh obhajoby práce114,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20743

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.