Title: Má mysl je jako stěhovaví ptáci
Other Titles: My mind is like migratory birds
Authors: Pánková, Eliška
Advisor: Beránek, Jiří
Referee: Tolar, Benedikt
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20745
Keywords: sklo;kaple;hrobka;les;mysl;paměť;kresba;hlína;prostor;čas;cesta;symbol;kříž
Keywords in different language: light;glass;tomb;church;nature;space;cross;journey;sky;symbol;heaven;time
Abstract: Promítnout proces času. k dosazení této vize jsem využila kresbu jako organický prvek vycházející ze země. Zemina z původního místa přeměněná v keramickou hmotu byla vyjádřena kresbou. Samotná kresba je obklopena skleněnými tabulemi, které dohromady tvoří kříž.
Abstract in different language: Reflection of process of the time. To achieve this vision, I used drawing as an organic element. The drawing itself is made of soil from the original location which is transformed into ceramic mass. This drawing is surrounded by glass plates and together creates the shape of cross.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_MA_MYSL_PANKOVA.pdfPlný text práce5,51 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-PANKOVA.pdfPosudek vedoucího práce152,12 kBAdobe PDFView/Open
oponent-PANKOVA.pdfPosudek oponenta práce131,86 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-PANKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce132,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20745

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.