Název: Metodický postup při nácviku techniky v řeckořímském zápase
Další názvy: Training techniques methodology in greco-roman wrestling
Autoři: Lukáš, Martin
Vedoucí práce/školitel: Charvát, Luboš
Oponent: Knappová, Věra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2076
Klíčová slova: řecko-římský zápas;videoprogram;úpoly;technika
Klíčová slova v dalším jazyce: greco-roman wrestling;video program;martial arts;techniques
Abstrakt: Na základě zkušeností a poznatků mých a trenérů v mém okolí jsem vytvořil videoprogram s názvem ?Metodický postup při nácviku techniky v řecko-římském zápase?, který je zaměřen na výuku zápasu a techniku boje v postoji.
Abstrakt v dalším jazyce: The video program describes basic techniques of wrestling in a starting poise, practicing of these techniques, and the most common mistakes. This project is also supposed to be useful for coaches as a handbook of Greco-roman wrestling.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Metodicky postup pri nacviku techniky v recko-rimskem zapase.pdfPlný text práce641,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
LUKAS VP.pdfPosudek vedoucího práce625,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
LUKAS OP.pdfPosudek oponenta práce616,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
LUKAS.pdfPrůběh obhajoby práce51,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2076

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.