Title: Návrh loga a orientačního systému turistické lokality
Other Titles: Orientation system of a touristic locality Kunratický forest
Authors: Jelínková, Petra
Advisor: Steker, František
Referee: Hudečková, Eva
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20763
Keywords: orientační systém;turistická lokalita;grafický design;vizuální komunikace;mapa;naučná stezka;logo;piktogram;Kunratický les
Keywords in different language: orientation system;touristic locality;graphic design;visual communication;map;nature trail;Kunratice forest;logo;pictograms
Abstract: Téma mé bakalářské práce je Orientační systém turistické lokality Kunratický les. Mým cílem bylo vytvořit fungující návrh orientačního systému, který by byl moderní, přehledný, vizuálně čistý a návštěvníkům sympatický. Výsledkem mé práce je soubor materiálů orientačního systému Kunratického lesa, tedy: logo, sada piktogramů, mapa lesa, informační tabule naučné stezky a doplňkové materiály: letáček s mapkou pohlednice, odznaky (placky).
Abstract in different language: My goal was to create a functional, fresh and visitor-friendly orientation system and simple visual identity. All parts of the orientation system should be easily recognizable and have a unified character. The main part of my bachelor thesis consists of a logo, a set of pictograms, a map and information boards (educational trail signs). Second part of my bachelor consists of additional objects: leaflets, postcards, badges and notebooks.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_JELINKOVA_PETRA.pdfPlný text práce2,66 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-JELINKOVA.pdfPosudek vedoucího práce103,67 kBAdobe PDFView/Open
oponent-JELINKOVA.pdfPosudek oponenta práce161,3 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-JELINKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce140,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20763

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.