Title: Konvolut ustálených prototypů měr
Other Titles: Convolute prototypes rates steady
Authors: Simethová, Michaela
Advisor: Vach, Gabriel
Referee: Novotný, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20769
Keywords: kamenina;konvolut;souprava k uchování potravin
Keywords in different language: stoneware;set;set to preserve food
Abstract: Téma mé bakalářské práce bylo konvolut ustálených prototypů měr. Mé objekty mají čtyři zadané míry - 250ml, 1250ml, 2250ml, 4250ml. Mé výrobky jsou určeny pro skupinu lidí, kteří nemají rádi masové výroby potravin, levné a nekvalitní náhražky, ale dobré kvalitní a bio produkty.
Abstract in different language: The theme of my bachelor thesis was a konvolut prototype measures for steady. My objects have four specified rate 250ml, 1250ml, 2250ml, 4250ml. My products are designed for a group of people who do not like mass production of food, cheap and of poor quality of substitutes, but good quality and bio products.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Michaela_Simethova.pdfPlný text práce5,2 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-SIMETHOVA.pdfPosudek vedoucího práce173,41 kBAdobe PDFView/Open
oponent-SIMETHOVA.pdfPosudek oponenta práce277,63 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-SIMETHOVA.pdfPrůběh obhajoby práce107,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20769

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.