Název: Předzápasový tréninkový mezocyklus kickboxera v období dva měsíce před zápasem na amatérské úrovni
Další názvy: Pre-matched Training Mezzo-cycle of a Kickboxer in the Period of Two Months' Long Before the Fight on the Amateur Level
Autoři: Tuček, Jindřich
Vedoucí práce/školitel: Charvát, Luboš
Oponent: Knappová, Věra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2077
Klíčová slova: kick box;mezocyklus;komplexní příprava;tréninkové metody;amaterská úroveň
Klíčová slova v dalším jazyce: kick box;mezzocycle;comprehensive training;training methods;amateur level
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na tréninkovou přípravu kickboxera na amaterské úrovni. Seznámení s pravidly tohoto sportu, historií a zápasy v České republice. Popisuje komplexní přípravu i jednotlivé fáze tréninkové přípravy zápasníka na zápas. Zabývá se testováním základní tělesné výkonnosti vybraných kickboxerů v průběhu dvou měsíčního tréninkového mezocyklu. Práci uzavírá vyhodnocení, zdali došlo u těchto zápasníků ke zlepšení vybraných motorických schopností a to v průběhu tréninkového zatížení, které je popsáno v této práci.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work is concentrated on kickboxers? amateur level training. There are described laws, history and single matches of kickboxing in the Czech Republic. There is given not only an account of comprehensive preparings, but also each single periods of kickboxers? training preparings for Matjes. I?am interested in fundamental testing of selected kickboxers, their physical efficiency, during two months? long mozzo-cycle. There is my testing evaluation in the end of my work. There is shown if kickboxers? amendment of thein body efficiency is petting better in the end of safe training load.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Tucek.pdfPlný text práce631,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
TUCEK VP.pdfPosudek vedoucího práce82,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
TUCEK OP.pdfPosudek oponenta práce96,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
TUCEK.pdfPrůběh obhajoby práce31,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2077

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.